Wanneer is een informatie-analist nodig.

Een bedrijf wil efficienter gaan werken, beter gaan controleren, etc.
Managers formuleren hun behoefte heel algemeen. Weten waar het aan schort, maar niet wat er nodig is. Dan wordt de informatie-analist ingehuurd.
Hij is actief in het voortraject.

Er zijn grote verschillen in aanpak.

Hij kan een analyse maken die een groot deel van de bedrijfsprocessen omvat.
En een allesomvattende oplossing formuleren.
Dat betekent een lang voortraject en veel inlevingsvermogen van zowel managers als toekomstige gebruikers.

Of hij kan de voorkeur geven aan een traject in stappen. Waar mogelijk zal hij komen met deel-oplossingen. Die elk op zichzelf een verbetering zijn.
Zo'n informatie-analist ben ik.
Ik betrek gebruikers maximaal bij het ontwerp proces, door middel van interviews, het uitwerken in prototypes en schema's, en terugkoppeling naar de gebruiker.